Rwy’n falch iawn o weld cais cynllunio ar gyfer adeiladu'r ganolfan ragoriaeth rheilffyrdd yn Onllwyn, sy’n ganolfan o'r radd flaenaf, yn cael ei gymeradwyo'n amodol.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search