As your Member of Senedd Cymru | Welsh Parliament, I will be fighting for the interests of the people of Neath but I need your help. We all have a part to play to make our area the best place to live, learn, work and socialise. I’m leading a number of campaigns, taking action locally and speaking up for Neath nationally.

Fel eich Aelod Cynulliad, byddaf yn ymgyrchu dros fuddiannau pobl Castell-nedd. Mae gennym i gyd ran i’w chwarae i sicrhau y gorau dros Gastell-nedd fel lle arbennig i fyw, dysgu a gweithio. Rwyf yn ymgyrchu ar amryw o achosion blaenllaw, gan gymryd camau yn lleol a siarad i fyny dros Gastell-nedd ar lwyfan genedlaethol.

They include:

Jobs and the Economy: A Thriving Neath

Saving Trem y Glyn

Neath Champions

Natural Neath

Please get in touch if you want to support any of these campaigns.

Mae rhain yn cynnwys:

Swyddi a’r Economi: Castell-nedd Ffyniannus

Achub Trem y Glyn

Pencampwyr Castell-nedd

Castell-nedd Naturiol

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search