Yn falch dros ben o weld Llyfrgell Ganolog Castell-nedd yn derbyn £250,000 mewn cyllid gan Grantiau Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn rhan allweddol o'r ailddatblygiad yng nghanol y dref.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search